Umění sebevědomé a asertivní komunikace – pro dospělé

Asertivní komunikace

Asertivita Vám bezesporu ulehčí život v mnoha oblastech, ale proč v praxi většinou nefunguje?
Děláte věci za druhé? Podřídíte se, aby nebyl konflikt? Bojíte se říct svůj názor, odmítnout požadavek nebo návrh? Nevěříte si a neumíte se prosadit? Zažíváte úzkost, stres a jste naštvaní, protože druzí překračují Vaše hranice? Zažíváte tyto situace v práci se šéfem, podřízenými, doma s partnerem či dětmi? Zažíváte situace, kdy souhlasíte i když nechcete?
Tento kurz, který je zaměřen na sebevědomou a férovou komunikaci, která Vám pomůže zvýšit sebevědomí a nabídne způsoby řešení Vašich nepříjemných situací. Prezentuje asertivitu jako komunikační styl, kterým se učíte, jak správně vystupovat v mezilidských vztazích, jak se rozhodovat sám za sebe a nést za to odpovědnost,  jak zvládat každodenní stres, rozpoznat manipulaci a účinně se proti ní bránit.
Nepředávám jen asertivní poučky a fráze. Důraz kladu především na psychologické souvislosti a praktické dovednosti.

Kurz asertivního jednání Vám pomůže:

 • vyrovnat se se složitými komunikačními situacemi, aniž by Vás paralyzoval stres
 • rozhodovat se skutečně podle toho, co chcete
 • odvážit se odmítnout a umět říkat laskavé “ne”
 • zvládnout vyjádřit své pocity a začít mluvit otevřeně
 • najít rovnováhu mezi sebestředností a podřízeností
 • být přirozený a jednat v souladu se sebou
 • přestat se příliš omlouvat
 • dokázat akceptovat kritiku či odmítnutí
 • umět reagovat na neoprávněnou kritiku
 • přijmout či vyjádřit kompliment
 • účinně podávat zpětnou vazbu a nenarušit tím vztah
 • zvládnout umění naslouchat a zjistit skutečně to, co nám druhý sděluje
 • získat zpětnou vazbu na Váš komunikační styl
 • více si věřit

Výuka probíhá formou interaktivních workshopů, kde se věnuji jak teoretickým, tak zejména praktickým cvičením a dbám na to, aby kurz byl zároveň příjemně stráveným časem. Řeší se případové studie a konkrétní situace, které vycházejí z potřeb účastníků kurzu.

V ceně navíc ZDARMA získáte studijní materiály s praktickými cvičeními, a po dobu jednoho měsíce možnost e-mailových konzultací všech Vašich komunikačních obtíží a pokroků.

Hodnoceni kurzu účastníky – reference

Lektor kurzu: Eva Jungmanová, Dipl.Mgmt., MBA
Cena: AKTUÁLNĚ POUZE INDIVIDUÁLNÍ ON-LINE LEKCE VIZ NÍŽE
Maximální počet osob:
Délka kurzu: aktuálně dle Vaší potřeby
KDY: Aktuálně dle domluvy.. CHCI ON-LINE LEKCE NEBO OSOBNÍ KONZULTACE .
KDE: místo pro živý kurz bude upřesněno

Kurzovné je po uhrazení nevratné. V závažných případech je možné domluvit účast na dalším termínu.
Ve výjimečných situacích si vyhrazuji právo na změnu termínu.

Zde vyplňte přihlášku