Umění sebevědomé a asertivní komunikace – pro firmy, školy a instituce

Asertivní komunikace

Kurz je zaměřen na sebevědomou a férovou komunikaci. Prezentuje asertivitu jako komunikační styl, kterým se učíte, jak správně vystupovat v mezilidských vztazích, jak se rozhodovat sám za sebe a nést za to odpovědnost,  jak zvládat každodenní stres, rozpoznat manipulaci a účinně se proti ní bránit. Důraz je kladen především na praktické dovednosti a schopnosti.

Asertivní jednání Vám pomůže:

  • vyrovnat se složitými situacemi, aniž by nás paralyzoval stres
  • rozhodovat se skutečně podle toho, co chceme
  • odvážit se odmítnout a odmítnutí umět formulovat
  • zvládnout vyjádřit své pocity a to, co chceme
  • být přirozený a jednat v souladu se sebou
  • dokázat akceptovat kritiku či odmítnutí
  • přijmout či vyjádřit kompliment
  • účinně podávat zpětnou vazbu
  • zvládnout umění naslouchat

Výuka probíhá formou interaktivních workshopů, kde se věnuji jak teoretickým, tak zejména praktickým cvičením. Řeší se případové studie nebo konkrétní situace, které vycházejí z potřeb účastníků kurzu.

Hodnoceni kurzu účastníky – reference

Lektor kurzu: Eva Jungmanová, Dipl.Mgmt., MBA
Cena: na dotaz dle počtu účastníků
Maximální počet osob: 15
Délka kurzu: 8 hodin
KDY: dle domluvy. Lze využít také . CHCI ON-LINE LEKCE NEBO OSOBNÍ KONZULTACE .
KDE: dle Vašeho zadání
Kurzovné je po uhrazení nevratné. V závažných případech je možné domluvit účast na dalším termínu.
Ve výjimečných situacích si vyhrazuji právo na změnu termínu.

 

Zde vyplňte přihlášku