Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti

Workshop je zaměřen na umění vystupovat na veřejnosti, zbavit se strachu z veřejného projevu, podávat informace jasně a srozumitelně, a při svém projevu působit důvěryhodně. Nabízí náměty, jak připravit scénář vlastního mluveného projevu s cílem zaujmout a přesvědčit druhé. Praktická cvičení jsou zaměřena na celkovou přípravu projevu od samotného dechového a hlasového rozcvičení, návrhu možností způsobu odstranění trémy, až po samotné vystoupení na veřejnosti. Po absolvování kurzu by měli účastníci zvládnout i obtížné situace, které je během veřejného vystoupení mohou potkat. Součástí workshopu je také video trénink, který vám poskytne zpětnou vazbu.

Výuka probíhá formou interaktivního workshopu, kde se věnuji jak teoretickým, tak zejména praktickým cvičením. Řeší se případové studie nebo konkrétní situace, které vycházejí z potřeb účastníků.

Lektor kurzu: Eva Jungmanová, Dipl.Mgmt., MBA 

Cena: 4100,- Kč

Počet míst je limitován. Maximální počet osob je 10.

KDY: nový termín právě připravuji 

KDE: místo bude upřesněno

Kurzovné je po uhrazení nevratné. V závažných případech je možné domluvit účast na dalším termínu.

Ve výjimečných situacích si vyhrazuji právo na změnu termínu.

 

Zde vyplňte přihlášku

Hodnoceni kurzu účastníky – reference