Prezentační dovednosti – pro firmy, školy a instituce

Workshop je zaměřen na umění vystupovat na veřejnosti, zbavit se strachu z veřejného projevu, podávat informace poutavě, jasně a srozumitelně, a při svém projevu působit důvěryhodně.
Nabízí náměty, jak připravit scénář vlastního mluveného projevu s cílem zaujmout a přesvědčit.

Praktická cvičení jsou zaměřena na celkovou přípravu projevu od samotného dechového a hlasového rozcvičení, návrhu možností způsobu odstranění trémy, až po samotné vystoupení na veřejnosti.

Po absolvování kurzu by měli účastníci zvládnout i obtížné situace, které je během veřejného vystoupení mohou potkat. Součástí workshopu je také video trénink, který Vám poskytne zpětnou vazbu.


Pomozte si konzultací

POŽÁDAT O NEZÁVAZNOU KONZULTACI

Víte, že to, jak se dítě cítí, může samo ovlivnit,
ŽE SEBEDŮVĚRA JE DOVEDNOST, SE KTEROU SE NENARODÍTE, ALE DÁ SE NAUČIT?😉
Když dítě pozná samo sebe, začne si více důvěřovat, lépe se cítit a začne se mu dařit.Cíle kurzu:

✔️ Jak přizpůsobit prezentaci publiku a formulovat hlavní sdělení

✔️ Jak strukturovat prezentaci a vizualizovat myšlenky

✔️ Jak vyprávět v prezentacích příběhy a zapojit publikum

✔️ Jak se mentálně připravit a naladit na vystoupení a jak pracovat s hlasem

✔️ Jak ovládat neverbální komunikaci a zvládat trému

Výuka probíhá formou interaktivních, zážitkových workshopů, kde se věnuji jak teoretickým, tak zejména praktickým cvičením a dbám na to, aby kurz byl zároveň příjemně stráveným časem. Řeší se případové studie a konkrétní situace, které vycházejí z potřeb účastníků kurzu.

🎁 V ceně navíc ZDARMA získáte studijní materiály s praktickými cvičeními, a po dobu jednoho měsíce možnost e-mailových konzultací všech Vašich komunikačních obtíží a pokroků.
ODE MĚ ZÍSKÁTE NAVÍC EMOČNÍ PODPORU, POVZBUZENÍ, NÁVRH ŘEŠENÍ VAŠÍ SITUACE A JEJÍ MOŽNÁ VÝCHODISKA A TAKÉ SE BUDETE BAVIT:-)!

Lektor kurzu: Eva Jungmanová, Dipl.Mgmt., MBA

Matka dvou dětí. Lektorka soft skills se zaměřením na komunikační dovednosti. Pedagog s 21letou praxí v práci s dětmi a dospívajícími. Hypersensitivní jedinec se zvýšenou mírou intuice a empatie, který zpracovává okolní podněty daleko intenzivněji. Žena, která rozumí dětské duši.

Eva Jungmanová Dipl. Mgmt., MBA
  • Jsem člověk, který rozumí dětským strachům a obavám, protože jsem je v dětství zažívala. Vím tedy, o čem mluvím a umím s tím pracovat.
  • ODE MĚ ZÍSKÁ DÍTĚ NAVÍC EMOČNÍ PODPORU, POVZBUZENÍ, NÁVRH ŘEŠENÍ JEHO SITUACE A JEJÍ MOŽNÁ VÝCHODISKA A TAKÉ SE BUDE BAVIT☺️!
  • Toto je moje nabídka a zároveň VÁŠ první krok k úspěchu! Kdy jindy využít čas na vzdělávání a na řešení osobních problémů než právě teď!

Cena: na dotaz dle počtu účastníků, AKTUÁLNĚ POUZE ON-LINE LEKCE VIZ NÍŽE
Délka: AKTUÁLNĚ DLE VAŠÍ POTŘEBY
KDY: dle domluvy
KDE: On-line přes GoogleMeet, Messenger, Skype nebo MS Teams nebo osobně dle dohody.
Platba probíhá vždy až po skončení lekce na účet viz kontakt.

Kurzovné je po uhrazení nevratné. V závažných případech je možné domluvit účast na dalším termínu.
Ve výjimečných situacích si vyhrazuji právo na změnu termínu.

Hodnoceni kurzu účastníky – reference


 

Chci objednat on-line lekci nebo osobní konzultaci↓
Pokud si nejste jisti, zda bych zrovna Vám mohla pomoci, zanechte mi své
telefonní číslo,
na kterém Vás kontaktuji 📞 a zkonzultujeme vzájemné možnosti. A nebudete nic platit!