Prezentační dovednosti – pro firmy, školy a instituce

Prezentační dovednosti

Workshop je zaměřen na umění vystupovat na veřejnosti, zbavit se strachu z veřejného projevu, podávat informace poutavě, jasně a srozumitelně, a při svém projevu působit důvěryhodně.
Nabízí náměty, jak připravit scénář vlastního mluveného projevu s cílem zaujmout a přesvědčit.

Praktická cvičení jsou zaměřena na celkovou přípravu projevu od samotného dechového a hlasového rozcvičení, návrhu možností způsobu odstranění trémy, až po samotné vystoupení na veřejnosti.

Po absolvování kurzu by měli účastníci zvládnout i obtížné situace, které je během veřejného vystoupení mohou potkat. Součástí workshopu je také video trénink, který Vám poskytne zpětnou vazbu.

Cíle kurzu:

  • Jak přizpůsobit prezentaci publiku a formulovat hlavní sdělení
  • Jak strukturovat prezentaci a vizualizovat myšlenky
  • Jak vyprávět v prezentacích příběhy a zapojit publikum
  • Jak se mentálně připravit a naladit na vystoupení a jak pracovat s hlasem
  • Jak ovládat neverbální komunikaci a zvládat trému

Výuka probíhá formou interaktivních, zážitkových workshopů, kde se věnuji jak teoretickým, tak zejména praktickým cvičením a dbám na to, aby kurz byl zároveň příjemně stráveným časem. Řeší se případové studie a konkrétní situace, které vycházejí z potřeb účastníků kurzu.

V ceně navíc ZDARMA získáte studijní materiály s praktickými cvičeními, a po dobu jednoho měsíce možnost e-mailových konzultací všech Vašich komunikačních obtíží a pokroků.
ODE MĚ ZÍSKÁTE NAVÍC EMOČNÍ PODPORU, POVZBUZENÍ, NÁVRH ŘEŠENÍ VAŠÍ SITUACE A JEJÍ MOŽNÁ VÝCHODISKA A TAKÉ SE BUDETE BAVIT:-)!

Hodnoceni kurzu účastníky – reference

Lektor kurzu: Eva Jungmanová, Dipl.Mgmt., MBA 
Cena: na dotaz dle počtu účastníků, AKTUÁLNĚ POUZE ON-LINE LEKCE VIZ NÍŽE
Maximální počet účastníků:
Délka: AKTUÁLNĚ DLE VAŠÍ POTŘEBY
KDY: dle domluvy. Lze využít také . CHCI ON-LINE LEKCE NEBO OSOBNÍ KONZULTACE .
KDE: dle Vašeho zadání

Kurzovné je po uhrazení nevratné. V závažných případech je možné domluvit účast na dalším termínu.
Ve výjimečných situacích si vyhrazuji právo na změnu termínu.

Zde vyplňte přihlášku