Slovní sebeobrana II – zvládání zátěžových situací, jak se bránit manipulaci

On: 21.12.2014
In:
Views: 19
 Like

(Určen pro absolventy kurzu „Etiketa a slovní sebeobrana“)

  • umění pohotově reagovat, slovně se bránit, odradit neférový útok, předejít konfliktům nebo je zmírnit, sklidit sympatie, zvládnout trapný okamžik nebo někoho rozesmát – náročnější techniky
  • základy asertivního chování  – odvážit se a umět formulovat odmítnutí, je-li potřeba, vyjádřit to, co chceme, začlenit se do skupiny lidí, které třeba neznáme, zdržovat rozhovor, mít sebe rád a vážit si sebe, být si vědom vlastní hodnoty, odvážit se umět odporovat, být přirozený aj.
  • Práce s emocemi (rozpoznání, zvládání)
  • zvládání konfliktu
  • zvládání zátěžových situací

Cílem kurzu je utužení psychické odolnosti, práce se stresem a emocemi.

Tags: