Kultura mluveného projevu – prezentace

On: 21.12.2014
In:
Views: 16
 Like

(Určen pro všechny, kteří chtějí umět vystupovat na veřejnosti, podávat informace jasně a srozumitelně, a při svém projevu působit důvěryhodně. Nabízí náměty, jak připravit scénář vlastního mluveného projevu).

  • Představení a prezentace určité myšlenky, návrhu, projektu či produktu, s cílem zaujmout a přesvědčit druhé.
  • Praktická cvičení jsou zaměřena na celkovou přípravu projevu od samotného dechového a hlasového rozcvičení, návrhu možností způsobu odstranění trémy, až po samotné vystoupení na veřejnosti. Po absolvování kurzu byste měli umět zvládnout i obtížné situace, které vás během veřejného vystoupení mohou potkat.
Tags: