Prezentační dovednosti (pro dospělé)

R.D.Paseka

Prezentační dovednosti (09.07.2019)

muz

Pokud by někdo z mého okolí potřeboval pomoc s vystupováním před lidmi nebo snad s komunikací s ostatními rozhodně bych ho odkázal na paní Jungmanovou. Mně za těch pár lekcí hodně pomohla a zároveň mi ukázala i jiné směry a poznatky s vystupováním na veřejnosti. Začátky byly krušné, paní Jungmanová si s nikým nebere servítky, ale to je to, co vás donutí se do toho opřít naplno. Jí zadaná domácí příprava vás donutí se zamyslet nad sociálními problémy a především nad sebou samým. Hodiny bývají nabyté improvizací a zároveň námi připravenými úkoly. Po hodině každý odejde s pocitem buďto uspokojení nebo nutnosti na sobě ještě více zapracovat.

Hodnocení: 5stars

 

Štěpánka Frousová

Prezentační dovednosti (11.06.2019)

zena

Obsah kurzu – využívání a procvičování metod a technik rozvíjející prezentační a komunikační schopnosti, důraz na praktické využití znalostí, typy a pomůcky, domácí příprava, sebereflexe, efektivnost výstupu.

Lektorka – praktik se zkušenostmi a odbornými znalostmi na dobré úrovni, koučovací a mentorovací schopnosti, kultivovaný projev, trefná kritika, smysl pro humor, větší (avšak dle situace přiměřená) náročnost na účastníky.

Výstup – obohacující poznatky a informace v rozvoji osobnostních a odborných kompetencí, zejména při interakci a komunikaci ve společnosti, praktický návod, jak se vypořádat s trémou při projevu, pracovat s hlasem, správně upravovat rytmus prezentace, zdůraznit konkrétní myšlenky, uvědomění si chyb, přiměřená časová náročnost, trénink (vlastní výstup) různých technik prezentace vč. zpětné vazby lektora a účastníků.

Osobní přínos – zlepšení prezentačních schopností, uvědomění si vlastních chyb, zvýšení sebejistoty v projevu před lidmi, nové znalosti a zkušenosti, překonání překážek – vyvinutí úsilí.

Kurz hodnotím celkově kladně a přemýšlím o mé účasti v pokračování kurzu.

Hodnocení: 5stars

Le Manh Tuan

Prezentační dovednosti (11.06.2019)

muzMá účast a supervize na vzdělávacích modulech mě donutila přemýšlet o věcech a postupech, které běžně v hotelu používáme a máme navyklé. Zpětná vazba ke konkrétním problémům od kolegů a lektorky byla velmi přínosná. Vyzdvihnul bych její odbornou erudici, díky které byla schopna v průběhu jednotlivých seminářů seznamovat studenty nejenom s teoretickými poučkami a návody, ale především s praktickými zkušenostmi uplatnitelnými v praxi. Oceňuji skutečně praktický přínos např. pro řešení konfliktních situací s klienty. Jako vedlejší efekt seminářů musí zdůraznit pozitivní psychologický dopad na zaměstnance a stmelení kolektivu a jednotlivých oddělení mezi sebou navzájem.

Hodnocení: 5stars

 

Ing. Iveta Šedá
Absolventka kurzu „Kultura mluveného projevu a prezentace“ (17.08.2015)

iveta_sedaRáda bych se s Vámi podělila o to, co mi kurz „Kultura mluveného projevu“ přinesl, co jsem se na něm naučila a v čem mne posunul dále. Možná očekáváte, že jsem se zbavila trémy nebo umím lépe přesvědčit druhé, umím již lépe zaujmout … v tomhle všem mi kurz určitě pomohl, ale ještě důležitější pro mne bylo objevit sama sebe a přijmout své pocity při konfrontaci s názory druhých, přijmout dobře míněnou kritiku a hlavně nebrat si vše příliš osobně.
Zažila jsem zde okamžiky, kdy jsem si říkala, jestli to mám zapotřebí. Dostala jsem se do situací, kdy jsem zažila mnohem větší stres než ten, který mne do té doby potkával. A to mi hodně pomohlo. Uvědomila jsem si, že si o svých pocitech a emocích rozhoduji sama a mohu je ovládat. Sama si tedy určuji, jak se budu cítit. Snažím se již tolik neřešit věčné obavy z toho jak působím, jak vypadám, proč to o mě říkají….
Pro mne to byl tedy víc než kurz o mluveném projevu nebo o prezentacích … byla to setkání o poznání sebe i druhých. Je úžasné, že se zde potkali 3, dle mého názoru, naprosto odlišné bytosti, s jinou životní filosofií, s různými názory a možná i hodnotami. To mne bavilo a troufám si říct, že to trochu ovlivnilo všechny z nás. Takže pro mne určitě kurz psychologie číslo 1 a zbavení se nebo alespoň zmírnění obav z veřejného projevu. Vždycky jsem si myslela, že musím druhé přesvědčit o tom, že jsem dobrá. Teď už vím,  že chci být jen sama sebou, přirozená a uvolněná :-).
Pěkný den Vám všem a jestli stále váháte, tak neváhejte a přijďte se podívat na den otevřených dveří :-).

Hodnocení: 5stars

Mgr. Dagmar Svobodová
Absolventka kurzu „Kultura mluveného projevu a prezentace“ (17.08.2015)

dagmar_svobodovaNikdy jsem neměla s mluvením a vyjadřováním na veřejnosti problém, jsem od přírody exhibicionista, ale i přesto jsem se do kurzu Kultura mluveného projevu přihlásila. Jelikož mě vystupování před lidmi živí, stejně jsem měla pocit, že mít, na chvilku, nad sebou určitou “supervizi”, by nebylo na škodu.
Za sebe mohu tento kurz jen doporučit. I přesto, že si možná teď myslíte, že nepotřebujete v mluveném projevu opravit, nebo poradit… možná se mýlíte.
Každopádně zde nasbíráte řadu cenných zkušeností. Pro mě to určitě byla možnost moderovat v květnu taneční vystoupení Centra tance Harmonie v Národním domě v Karlových Varech, které mi v rámci kurzu paní Eva Jungmannová nabídla.
Nemohu opomenout ani hodiny s paní Kamilou Mikšovskou, která vám poradí např. s vystupováním před kamerou, či v rozhlase.
Celému centru EtikArt přeji hodně štěstí v další práci a řadu spokojených studentů.

Hodnocení: 5stars

Jakub Pokorný
Absolvent kurzu Kultura mluveného projevu a prezentace

jakub_pokorny

Kurz mě velmi obohatil a hodnotím ho na výbornou. Získal jsem potřebné dovednosti a sebedůvěru pro kultivovaný, přesvědčivý a pohotový mluvený projev. Velkým přínosem bylo praktické procvičování různých situací.
Celková úroveň výuky je vysoká, a proto tento kurz všem vřele doporučuji.

Hodnocení: 5stars