Firemní kurzy

R.D.Paseka

Prezentační dovednosti (09.07.2019)

muz

Pokud by někdo z mého okolí potřeboval pomoc s vystupováním před lidmi nebo snad s komunikací s ostatními rozhodně bych ho odkázal na paní Jungmanovou. Mně za těch pár lekcí hodně pomohla a zároveň mi ukázala i jiné směry a poznatky s vystupováním na veřejnosti. Začátky byly krušné, paní Jungmanová si s nikým nebere servítky, ale to je to, co vás donutí se do toho opřít naplno. Jí zadaná domácí příprava vás donutí se zamyslet nad sociálními problémy a především nad sebou samým. Hodiny bývají nabyté improvizací a zároveň námi připravenými úkoly. Po hodině každý odejde s pocitem buďto uspokojení nebo nutnosti na sobě ještě více zapracovat.

Hodnocení: 5stars

 

Štěpánka Frousová

Prezentační dovednosti (11.06.2019)

zena

Obsah kurzu – využívání a procvičování metod a technik rozvíjející prezentační a komunikační schopnosti, důraz na praktické využití znalostí, typy a pomůcky, domácí příprava, sebereflexe, efektivnost výstupu.

Lektorka – praktik se zkušenostmi a odbornými znalostmi na dobré úrovni, koučovací a mentorovací schopnosti, kultivovaný projev, trefná kritika, smysl pro humor, větší (avšak dle situace přiměřená) náročnost na účastníky.

Výstup – obohacující poznatky a informace v rozvoji osobnostních a odborných kompetencí, zejména při interakci a komunikaci ve společnosti, praktický návod, jak se vypořádat s trémou při projevu, pracovat s hlasem, správně upravovat rytmus prezentace, zdůraznit konkrétní myšlenky, uvědomění si chyb, přiměřená časová náročnost, trénink (vlastní výstup) různých technik prezentace vč. zpětné vazby lektora a účastníků.

Osobní přínos – zlepšení prezentačních schopností, uvědomění si vlastních chyb, zvýšení sebejistoty v projevu před lidmi, nové znalosti a zkušenosti, překonání překážek – vyvinutí úsilí.

Kurz hodnotím celkově kladně a přemýšlím o mé účasti v pokračování kurzu.

Hodnocení: 5stars

 

Le Manh Tuan

Prezentační dovednosti (11.06.2019)

muzMá účast a supervize na vzdělávacích modulech mě donutila přemýšlet o věcech a postupech, které běžně v hotelu používáme a máme navyklé. Zpětná vazba ke konkrétním problémům od kolegů a lektorky byla velmi přínosná. Vyzdvihnul bych její odbornou erudici, díky které byla schopna v průběhu jednotlivých seminářů seznamovat studenty nejenom s teoretickými poučkami a návody, ale především s praktickými zkušenostmi uplatnitelnými v praxi. Oceňuji skutečně praktický přínos např. pro řešení konfliktních situací s klienty. Jako vedlejší efekt seminářů musí zdůraznit pozitivní psychologický dopad na zaměstnance a stmelení kolektivu a jednotlivých oddělení mezi sebou navzájem.

Hodnocení: 5stars

 

Květoslav Navrátil – ředitel hotelu Aura Palace Karlovy Vary

kvetos_navratilMá účast a supervize na vzdělávacích modulech mě donutila přemýšlet o věcech a postupech, které běžně v hotelu používáme a máme navyklé. Zpětná vazba ke konkrétním problémům od kolegů a lektorky byla velmi přínosná. Vyzdvihnul bych její odbornou erudici, díky které byla schopna v průběhu jednotlivých seminářů seznamovat studenty nejenom s teoretickými poučkami a návody, ale především s praktickými zkušenostmi uplatnitelnými v praxi. Oceňuji skutečně praktický přínos např. pro řešení konfliktních situací s klienty. Jako vedlejší efekt seminářů musí zdůraznit pozitivní psychologický dopad na zaměstnance a stmelení kolektivu a jednotlivých oddělení mezi sebou navzájem.

Hodnocení: 5stars

 

Tomáš Masarik – F&B hotelový manager – hotel Aura Palace ****

Absolvent firemního vzdělávání v oborech Public Relatios, Multikulturní rozdíly návštěvníků, Prezentační dovednosti a komunikace a Asertivní jednání v praxi pořádané agenturou Czech Tourism – lektor Eva Jungmanová (13.01.2015)

V průběhu měsíce prosince 2014 uspořádal náš hotel ve spolupráci s agenturou Czechtourism sérii školení pro pracovníky v cestovním ruchu. Absolvoval jsem sérii školení pod vedením lektorky paní Evy Jungmanové. Objektivně musím říci, že školení celkově bylo velmi záživné a přínosné a výborně organizované. Vybraná témata a okruhy lícovaly naše každodenní pracovní situace, školení bylo kreativní, dynamické, velmi kontaktní, interaktivní, a to zejména díky osobnímu přístupu lektorky. Osobně jsem si myslel, že po 12 letech v oboru hotelnictví a cestovního ruchu se v rámci těchto seminářů a kurzů nemohu již nic nového dozvědět. Mýlil jsem se. Paní Eva Jungmanová možná hovořila o tématech, která jsem již slyšel mnohokrát, o kterých jsem kdysi i sám něco málo přednášel, ale přesvědčila mě svým osobitým a velmi kontaktním přístupem o tom, že školit a vzdělávat se musíme neustále.
Školení považuji pro mě osobně za velmi přínosné z několika pohledů. Samozřejmě nové informace a zejména příklady z praxe, ale především poznání kolegů z hotelu z jiné stránky, což bylo velmi inspirativní a v průběhu školení i zábavné. Velmi silně uvažuji, že budu absolvovat další kurzy či školení pod vedením lektorky paní Evy Jungmanové.

Hodnocení: 5stars

Miroslava Petružálková – fyzioterapeutka – hotel Aura Palace ****

Absolventka firemního vzdělávání v oborech Asertivní jednání v praxi, Obchodní a prodejní dovednosti, Etiketa, Multikulturní rozdíly návštěvníků a Prezentační dovednosti a komunikace pořádané agenturou Czech Tourism – lektor Eva Jungmanová

miroslava_petruzalkova

V prosinci 2014 jsem se zúčastnila řady školení v naší firmě, hotelu“ Aura Palace“ v Karlových Varech. Tato školení př.: „Asertivita v praxi“, „Public relations“ atd. byla pod taktovkou lektorky, paní Evy Jungmanové. Byla jsem mile překvapená a mnohé jsem si odnesla. Školení bylo přiměřeně dlouhé, proložené krátkými přestávkami na občerstvení. Všechny přednášky byly interaktivní, byla tam velice příjemná atmosféra, dokonce jsem měla pocit jakéhosi stmelení kolektivu. Mě osobně velice rozšířily obzory přednášky etikety a psychologie, které jsou v našem oboru rozhodně velkým přínosem. Během celého prosincového školení jsme si užili také spoustu legrace. K naší profesi patří určitá míra vkusu, tolerance, sebeovládání, snášenlivosti, vystupování na veřejnosti, komunikace – ať verbální či nonverbální, a to vše a mnohé jiné jsme se buď naučili, nebo třeba jen oprášili….
Mohu-li to shrnout to jedné věty závěrem: zábavné, vkusné, zajímavé, obohacující.
Děkuji a těším se na další setkání.

Hodnocení: 5stars

Marie Ledererová – vedoucí oddělení Housekeeping

Absolventka firemního vzdělávání v oborech Obchodní a prodejní dovednosti, Etiketa, Chování zaměstnanců směrem ven, Prezentační dovednosti a komunikace pořádané agenturou Czech Tourism – lektor Eva Jungmanová

kontakt_marie_ledererova

Firemní školení na téma etiketa, asertivita, public relations a prezentace bylo velice zajímavé, poučné, jak do soukromého života, tak v zaměstnání, určité věci mohu rozhodně uplatnit ve své profesi.
Lektorka Eva Jungmanová byla velmi příjemná a dokázala vše dobře vysvětlit.

Hodnocení: 5stars

Lucie Plná – výkonná ředitelka Astra Travel Agency s. r. o.

Absolventka firemního kurzu “Psychologie zákazníka”

zenaDne 16. 12. 2014 jsem se účastnila kurzu „Psychologie zákazníka pro oblast cestovního ruchu“ pod vedením lektorky Evy Jungmanové.
Kurz byl pro mne přínosný. Donutil mne zamyslet se sama nad svou osobností a jsem přesvědčena, že mi absolvování tohoto kurzu bude přínosem v mém dalším pracovním rozvoji.
Nevíce oceňuji podání lektorky, které bylo velmi zajímavé. Výuku paní Jungmanová doplnila scénkami z praxe a tak jsme si všichni mohli vyzkoušet zvládat jednání s různými typy zákazníků.
Paní Jungmanová mne nasměrovala jak zvládat konflikty a problémové situace a já si z tohoto kurzu odnesla spoustu návodů jak si poradit s tíživými životními situacemi.
Velmi jí za to děkuji.

Hodnocení: 5stars

MUDr. Martin Václavík – primář balneo provozu společnosti Aristokraty hotely s. r. o.
kontakt_martin_vaclavik

Co se týká mého pohledu na přínosnost kurzů pro všechny zůčastněné, myslím, že je zde nesporný, významně pozitivní psychologický účinek. Mnozí ze zaměstnanců potřebují při stylu své práce a pracovních vztahů podepřít své sebevědomí a lidskou důstojnost. Tady asi mohli získat naději, že je někdo taky bere vážně, a že je dokonce ochoten, dalo by se snad říci, že i pozoruhodně, se jimi zabývat.

Hodnocení: 5stars

Ing. Jaromír Beránek, ředitel společnosti MAG CONSULTING s. r. o. Praha
Projekt „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu – soft skills“

mag_consulting

Lektorské moduly paní Evy Jungmanové odpovídají tomu, jak má vypadat moderní a efektivní forma vzdělávání.
Profesionalitu lektorky, jejíž znalosti a poznatky nejsou pouze akademické a teoretické, ale vycházejí hlavně z praxe, podporuje kombinace pedagogických schopností spolu s praktickou znalostí business prostředí, což je pro podnikatelský sektor velkým přínosem. V rámci diskuse nad zajímavými profesními problémy, s nimiž se lektorka nebo i posluchači ve svém oboru setkali, má student (účastník vzdělávání) šanci získat informace opravdu dobře využitelné v praxi.
Lektorka je velmi srozumitelná, ochotná, komunikativní, přístupná řešení jakéhokoliv problému a účastníky kurzů vnímá jako partnery.

Hodnocení: 5stars

Eva Přesličková – front office manager Aristokraty Hotely
Absolventka firemního vzdělávání soft skills pořádaného společností CzechTourism

kontakt_eva_preslickovaI přesto, že pracuji v hotelnictví již 14 let a obdobnými kurzy jsem prošla několikrát, dal mi tento nové poznatky a rozšířil obzor. Líbilo se mi, že přednášející pracovala interaktivně s účastníky kurzu a řešily se problémy z denní praxe, takže žádná nezáživná teorie. Teorie z přednášky se naopak převáděla do praktických příkladů a modelových situací, což je nejlepší způsob zapamatování si potřebných faktů a naučení se používat je  v reálném profesním životě. S kurzy jsem spokojena a mohu doporučit.

Hodnocení: 5stars