Víkendový kurz “Etiketa a slovní sebeobrana” pro dospělé

„Umím se chovat dle pravidel, ale také vím, že svoboda druhého končí tam, kde začíná ta moje.“

  • Etiketa je pro člověka, který chce uspět v jednání s lidmi a síla jeho osobnosti je v kultivovanosti
  • Etiketa jako základ korektního jednání je klíčem k dobrým vztahům v rodině i práci
  • Etiketa jako rozvoj osobnosti a schopnost obhájit sám sebe a získat si respekt ostatních
  • Etiketa – jak chování a „dobré mravy“ ovlivní další jednání a vývoj situace
  • Učíme se jednat s lidmi a zároveň respektovat, obhájit a ochránit sami sebe.

Čím lépe budete ovládat pravidla, tím svobodněji a přirozeněji se budete chovat, získáte sebejistotu a nadhled.

Obsah kurzu:

  • zásady společenského chování, firemní etiketa
  • komunikace v byznysu, prezentace
  • znalost dokonalého vzhledu
  • slovní sebeobrana – zážitkové učení na modelových situacích účastníků. Umění pohotově reagovat, slovně se bránit, schopnost efektivně komunikovat mezi sebou, odradit neférový útok, předejít konfliktům nebo je zmírnit, sklidit sympatie, zvládnout trapný okamžik nebo někoho rozesmát.

Cílem kurzu je zprostředkovat a umožnit účastníkům řešení situací zralým způsobem. Kurz je zaměřen na profesní i osobní rozvoj účastníků prostřednictvím zážitkového učení na vlastních modelových situacích. Velký důraz je kladen na praktické využití dovedností, vzájemnou podporu účastníků a zefektivnění schopnosti komunikovat mezi sebou, odvrácení neférového útoku, schopnost čelit slovním útokům, šikaně a provokacím, zvládnutí agresivity a soutěživosti, sebeovládání, řešení problémů a konfliktů.

Intenzivní víkendový kurz v rozsahu 13 hodin (sobota a neděle 9:00 – 16:30 hod., s hodinovou pauzou na oběd – možno zajistit přímo v místě školícího centra v restauraci U Křížovníků.

Pro klienty za cenu 95,- Kč.

Kurz se koná se v centru Karlových Varů na adrese Centra osobního rozvoje EtikArt, Moravská 2093/2a – hotel Aura Palace, vchod vedle restaurace U Křížovníků – druhé patro.

Cena kurzu je 2990,- Kč a zahrnuje 13 hodin výuky, učební materiály, coffee break a závěrečný certifikát.

Termín bude stanoven viz Kalendář akcímožno absolvovat také jako dlouhodobý kurz v délce 20 lekcí (1x týdně jedna lekce 75 min.)

Kurz povede: Eva Jungmanová Dipl. Mgmt., MBA                                             

Hlásit se můžete na tel.: 604 323 306
či mailem: info@etikart.cz

Na konci kurzu si odnesete návod k řešení potíží v komunikaci a zvýšené sebevědomí.

linka

Fill out my online form.