O mně

Eva Jungmanová Dipl. Mgmt, MBA

Matka dvou dětí. Lektorka soft skills se zaměřením na komunikační dovednosti. Pedagog s 21letou praxí v práci s dětmi a dospívajícími. Hypersensitivní jedinec se zvýšenou mírou intuice a empatie, který zpracovává okolní podněty daleko intenzivněji. Žena, která si troufá říct, že rozumí dětské duši.

 

linka
Eva Jungmanová Dipl. Mgmt., MBA

Vzdělání

2012 – 2014 Business institut – studium MBA – Public relations a komunikace
1998 – 2002 The Open University Business school – 2. stupeň MBA obor Management a řízení lidských zdrojů
1998 – 2001 Taneční konzervatoř Taneční centrum Praha obor Taneční pedagogika
1993 – 1998 Obchodní akademie 
linka

Pracovní zkušenosti

2014 – 2020 Lektorka kurzů soft skills pro CzechTourism a fa EtikArt centrum osobního rozvoje. Copywriter – sociální sítě pro Aristokraty hotely s. r. o. Pedagog, choreograf a produkční v Centrum tance Harmonie. Návrhářka kostýmů a dámských modelů své značky Salon EléDance.
2012 – 2016 Krajský úřad Karlovy Vary – kulturní komise Karlovarského kraje
2009 – 2013 Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova v Sokolově – pedagog estetické, osobnostní a taneční výchovy
2011 – 2012 Vzdělávací akademie bfz s. r. o. – lektorka kurzu v projektu “ZAČNI A VYTRVEJ”, výuka etikety, společenské a osobnostní výchovy pro rizikovou mládež do 18 let
1999 – 2000 ZŠ a ZUŠ Šmeralova pedagog tance a baletu
1998 – 2013 Taneční škola Harmonie
majitelka, pedagog – management, produkční práce, reklamní a grafické práce a návrhy, pedagogická a lektorská činnost, choreografická práce, návrhy kostýmů a dekorací
2007 – 2008 ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary – pedagog tance/balet, současný tanec, pohybová výchova, step, akrobacie
2000 – 2004 Grandhotel PUPP Karlovy Vary – účetní
1998 – 1999 Akcent s. r. o. – galeristka, prodej obrazů a uměleckých děl
1997 – 1998 Cimex a. s. – galeristka, prodej obrazů a uměleckých děl

 

Kurzy, další vzdělávání a zájmy

 • Aplikace koučování nejen ve výchově dětí – Karel Vaněk, lic.oec.HSG, PCC
 • Základy koučování – Ing. Jiří Kunčar, PC
 • Emoční zvládání strachu – Lucie Kolaříková – Bouzková Dipl. Psych, kouč
 • Rétorika, komunikace, prezentace – Jan Přeučil
 • Prezentační schopnosti a dovednosti – Mgr. Jana Adámková, PhD.
 • Prezentační gramotnost – MgA. Magdalena Vokáčová
 • Prezentační dovednosti – PhDr. Tomáš Sedláček
 • Zvládání zátěžových situací – Jan Jílek
 • Podpora školní úspěšnosti rizikových skupin dětí a mládeže – NIDV
 • Jak dovést dítě k tvorbě – NIPOS ARTAMA
 • Zdravá taneční výchova – NIPOS ARTAMA
 • Metodika stepu I, II – NIPOS ARTAMA
 • Průvodce v cestovním ruchu – Institut Obchodní Výchovy Plzeň
 • Od dětství jsem se věnovala tanci, moderní a sportovní gymnastice a 10 let jsem hrála v ZUŠ na klarinet