Lektoři

Eva Jungmanová Dipl. Mgmt, MBA

Lektorka kurzů “Etiketa a společenské chování”, “Slovní sebeobrana”, “Asertivita a zvládání zátěžových situací”, “Psychologie zákazníka”, “Public relations a mediální komunikace”, “Mluvený projev a prezentace”, “Chování směrem ven (zaměstnanec versus klient)”, “Zvládání stresu” a “Obchodní a prodejní dovednosti”.

linka

foto_ej

Vzdělání

2012 – 2014 Business institut studium MBA – Public relations a komunikace
1998 – 2002 The Open University Business school – 2. stupeň MBA obor Management a řízení lidských zdrojů
1998 – 2001 Taneční konzervatoř Taneční centrum Praha obor Taneční pedagogika
1993 – 1998 Obchodní akademie Evropa
linka

Pracovní zkušenosti

Současnost OSVČ – lektor kurzů „soft skills“ společností CzechTourism, MAG Consulting s. r. o. a fa EtikArt centrum osobního rozvoje. Pedagog, choreograf a produkční v Centrum tance Harmonie. Návrhářka kostýmů a dámských modelů ve fa Salon EléDance.
Od 09/2012 Krajský úřad Karlovy Vary – členka kulturní komise Karlovarského kraje – aktuální
2009 – 2013 Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova v Sokolově – pedagog estetické, osobnostní a taneční výchovy – kultivace osobnosti, rozvoj kreativity a sebevědomí dětí
2011 – 2012 Vzdělávací akademie bfz s. r. o. – lektor kurzu v projektu “ZAČNI A VYTRVEJ”, výuka etikety, společenské a osobnostní výchovy pro rizikovou mládež do 18 let
1999 – 2000 ZŠ a ZUŠ Šmeralova pedagog tance a baletu
1998 – 2013 Taneční škola Harmonie z. s.
majitelka, ředitelka, pedagog – management a řízení, produkční práce, reklamní a grafické práce a návrhy, pedagogická činnost, lektorská činnost, choreografická práce, návrhy kostýmů a dekorací, volnočasová činnost dětí
2007 – 2008 ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary – pedagog tance/balet, současný tanec, pohybová výchova, step, akrobacie
2000 – 2004 Grandhotel PUPP Karlovy Vary – účetní
1998 – 1999 Akcent s. r. o. – galeristka, prodej obrazů a uměleckých děl
1997 – 1998 Cimex a. s. – galeristka, prodej obrazů a uměleckých děl

Kurzy, certifikáty, zájmy

 • Aplikace koučování nejen ve výchově dětí – Karel Vaněk, lic.oec.HSG, PCC
 • Základy koučování – Ing. Jiří Kunčar, PC
 • Emoční zvládání strachu – Lucie Kolaříková – Bouzková Dipl. Psych, kouč
 • Rétorika, komunikace, prezentace – Jan Přeučil
 • Prezentační schopnosti a dovednosti – Mgr. Jana Adámková, PhD.
 • Prezentační dovednosti – PhDr. Tomáš Sedláček
 • Zvládání zátěžových situací – Jan Jílek
 • Podpora školní úspěšnosti rizikových skupin dětí a mládeže – NIDV
 • Jak dovést dítě k tvorbě – NIPOS ARTAMA
 • Zdravá taneční výchova – NIPOS ARTAMA
 • Metodika stepu I, II – NIPOS ARTAMA
 • Průvodce v cestovním ruchu – Institut Obchodní Výchovy Plzeň
 • Prezentační gramotnost – Magdalena Vokáčová

Zájmy:

 • Od dětství jsem se věnovala tanci, moderní a sportovní gymnastice a 10 let jsem hrála v ZUŠ na klarinet