Business etiketa, komunikační dovednosti a slovní sebeobrana

On: 21.12.2014
In:
Views: 10
 Like

(určeno manažerům a vedoucím pracovníkům)

 • etiketa je pro člověka, který chce uspět v jednání s lidmi a síla jeho osobnosti je v kultivovanosti
 • etiketa jako základ korektního jednání je klíčem k dobrým vztahům v rodině i práci
 • etiketa jako rozvoj osobnosti a schopnost obhájit sám sebe a získat si respekt ostatních
 • etiketa – jak chování a „dobré mravy“ ovlivní další jednání a vývoj situace
 • čím lépe budete ovládat pravidla, tím svobodněji a přirozeněji se budete chovat, získáte sebejistotu a nadhled.
 • umím se chovat dle společenských pravidel, ale také vím, že svoboda druhého končí tam, kde začíná ta moje a umím si to obhájit

Obsah kurzu:

 • zásady společenského chování
 • komunikace v byznysu
 • firemní etiketa
 • prezentace
 • znalost dokonalého vzhledu
 • pravidla služebního hovoru a úřední korespondence
 • slovní sebeobrana – zážitkové učení na modelových situacích účastníků. Umění pohotově reagovat, slovně se bránit, schopnost efektivně komunikovat mezi sebou, odradit neférový útok, předejít konfliktům nebo je zmírnit, sklidit sympatie, zvládnout trapný okamžik nebo někoho rozesmát.
Tags: